Agenda voorjaar/zomer 2018

Blok Menselijke Beweging:  
zondag 25 maart / 8 - 15 - 22 - 29 april / 6 - 13 - 27 mei / 3 - 10 - 17 - 24 juni

 

Onlangs nam ik deel aan een Biodanzaweekend over Menselijke Beweging. In Biodanza beschouwen we onze beweging als de essentie van onze uiting als mens. Via onze bewegingen laten we iets van onszelf zien, geven we uiting aan wie we zijn, nemen we deel aan het leven en gaan we in interactie met onze omgeving. Onze bewegingen zijn ook een weerspiegeling van de beweging van de natuur, van de kosmos. Het leven komt via ons tot uiting door onze bewegingen. De lammetjes op de foto laten dit zo mooi zien: ze huppelen van blijdschap. Hun uitbundige bewegingen zijn een uiting van vrijheid, speelsheid, ruimte.

         "Ons bestaan is een deel en een reflectie van een grote symfonie van beweging,
          de grote dans van het leven."  -  Rolando Toro Araneda, creator van Biodanz
a

Het weekend over Menselijke Beweging liet me ervaren hoe rijk de verschillende bewegingsmogelijkheden in Biodanza zijn. Elke bewegingscategorie is een poort naar een ander stukje potentieel. 'Vloeiendheid' bijvoorbeeld vergroot het vermogen om mee te bewegen met de omgeving, om samen te zijn en samen te leven en het vergroot het gevoel van eenheid en verbinding.

Door de verschillende bewegingscategorieën te dansen, integreer je de aanverwante kwaliteiten steeds meer in je leven, waardoor je repertoire aan mogelijkheden in het dagelijks leven groeit en er meer van jouw potentieel tot uiting kan komen.

In de 12 lessen tot de zomervakantie staan de menselijke bewegingen centraal. Per week zal ik er een thema aan verbinden, waarbij ik me laat inspireren door het moment van de week en door de groep. We beginnen op zondag 25 maart met het thema 'lente'.

NB: we dansen NIET op zondag 1 april (Eerste Paasdag) en zondag 20 mei (Eerste Pinksterdag)
NB: zondag 24 juni is de laatste Biodanza op zondag vóór de zomervakantie

Kom je dansen? Weet je welkom op zondagochtend in hartje Amsterdam!